top of page

Algemene Vergadering PlayRight 17 juni

De Muziekgilde doet een oproep al aan haar leden die vennoot zijn bij PlayRight om zich voor dinsdag 11 juni te registreren voor de AV van 17 juni e.k. Voor alle info over inhoud en registratie voor deze AV verwijzen we naar de recente nieuwsbrief van PlayRight.

 Verkiezing bestuursleden college muziek:

 

Ons bestuurslid Michael Schack stelt zich kandidaat om een nieuw mandaatvan 4 jr op te nemen in het college muziek-NL:

Michael is in juni 2020 een eerste maal tot bestuurder bij PlayRight verkozen en heeft zich de afgelopen 4 jaren laten opmerken als een erg actief verdediger van de belangen van de uitvoerende muzikanten. Zo heeft hij een niet onbelangrijke rol gespeeld bij het overtuigen van de federale beleidsmakers om de EU DSM richtlijn om te zetten in een faire Belgische “online rechtenwet" en heeft hij ook publiekelijk instanties meermaals mee ter verantwoording geroepen toen bleek dat ze tijdens de besprekingen in de parlementscommissies even het belang van de onafhankelijk werkende en optredende muzikant uit het oog waren verloren. Ook bij het bespreken en stemmen van bestuursbeslissingen binnen PlayRight zelf heeft hij steeds actief de belangen van uitvoerende muzikanten verdedigd. Hij heeft ook enkele belangrijke steunmaatregelen, zoals beurzen voor beginnende muzikale artiesten en georganiseerde talent events, mee praktisch ondersteund en heeft specifiek ook jonge opkomende muzikanten geassisteerd in het vinden van de juiste weg bij het vrijwaren van hun rechten. Michael staat komende zomer zo'n dikke 40 keer op de Vlaamse festivalpodia en zal niet nalaten om ook daar backstage naar de besognes van collega's jong en oud te luisteren en hen met zijn updated know how aangaande statuten en rechten de juiste richting aan te wijzen

 

Ook Fabian Hidalgo, bestuurder bij onze zusterorganisatie FACIR stelt zich opnieuw kandidaat voor een mandaat van 4j bij college muziek-FR.

 


Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page