top of page

"Discover ECSA’s music creators" Playlist

Voorwaarden voor het indienen van je werk, opgesteld door ECSA:

 

Het thema van de playlist van dit jaar is "Music for Peace".

 

Muziek kent geen grenzen en is altijd een bondgenoot van vrede in de wereld geweest. Kunst kan soms de beste manier zijn om een ​​boodschap over te brengen en is in het verleden vaak de pleitbezorger van vrede geweest.

 

Daarom hebben we, vooral in deze moeilijke tijden, besloten om dit thema te gebruiken voor de allereerste ECSA-afspeellijst voor muziekmakers.

De playlist zal liedjes en composities bevatten die de essentie en het belang van vrede vieren. De definitie van vrede waar ECSA zich voor deze oproep op concentreert, is "vrede als de afwezigheid van conflicten en vrijheid van onlusten".

 

Het thema kan op verschillende manieren in de inzendingen aanwezig zijn:

● In het geval van een lied moet de tekst de vredesboodschap duidelijk overbrengen.

● Voor composities zonder tekst moeten acceptabele inzendingen zijn gecomponeerd in de optiek van vrede en geen conflict.

● Filmscores kunnen ook worden ingediend. In dit geval is de film/de scènes waarnaar de score behoort, moet ook het thema vrede overbrengen.

 

In tegenstelling tot afspeellijsten die nummers of muziekwerken groeperen op basis van genreovereenkomsten, hebben we bij ECSA besloten ons te concentreren op een meer thematische overeenkomst tussen nummers. Dit zal meer genrediversificatie mogelijk maken binnen de inzendingen van de ECSA-leden.

 

Specificaties:

 

Elke ECSA-lidorganisatie heeft de mogelijkheid om maximaal 3 inzendingsnummers/composities in te dienen die vervolgens in de afspeellijst worden opgenomen.

● Werken moeten in de afgelopen 15 jaar zijn geschreven;

● De ingezonden liedjes en composities moeten op twee muziekplatforms (Spotify, Apple Music); beschikbaar zijn voor het publiek

● Alle instrumentaties zijn toegestaan;

● Alle muziekgenres zijn toegestaan ​​in de

● We moedigen stukken van alle lengtes aan, maar vragen dat het stuk niet langer dan 9 minuten is;

 

De inzending moet de credits van elk nummer/compositie bevatten:

● (titel van het nummer);

●geschreven door (songwriters/componisten); geproduceerd door (producent);

● uitgevoerd door (mogelijke artiest);

●gepubliceerd door (eventuele publisher van het  muziekwerk).

bottom of page