top of page

Waarom deelnemen aan de algemene vergadering van je beheersvennootschap ?

Als je één ding ervan onthoudt, dan dit: Door deel te nemen beslis je mee over je rechten en inkomsten!


Je beheersvennootschap (Sabam, PlayRight,….) int en verdeelt je rechten en behartigt jouw belangen. Jaarlijks wordt er een algemene vergadering gehouden waarop alle vennoten uitgenodigd worden. Er wordt gestemd over voorstellen voor het wijzigen van het algemene reglement van de vennootschap en van haar statuten. Er worden ook nieuwe leden verkozen voor de Raad van Bestuur. Heel belangrijk, want zij tekenen en voeren het beleid natuurlijk uit.

Maar wat heeft dat allemaal met jou te maken? Wel, die vennoten, dat ben jij! Mogelijks. Enige voorwaarde is dat je je ook vennoot hebt gemaakt. Je kan je gewoon lid maken, of vennoot. Check even waarvoor je hebt gekozen en pas het aan, mocht je enkel ‘gewoon’ lid zijn. Het voordeel is hierbij wel duidelijk. Hopen we! Indien nog niet, lees verder.


Heb je je vennoot gemaakt, dan ga je letterlijk naar die vergadering, kan jíj je stem laten horen, je mening geven, ideeën aanbrengen. Jíj kiest ook mee wie de bestuurders van die vennootschap worden. Dan wordt het waar wat ze zo mooi verwoorden: “voor artiesten, door artiesten”. Jij, met je kennis van de sector uit ervaring, beslist mee. Want wie is er beter geplaatst?
Zo blijf je niet aan de zijlijn staan, maar ga je mee het veld op.
Comments


bottom of page